Brukervilkår for Mine sider


Håndtering av personopplysninger

Budjet følger den svenske personopplysningsloven, LOV 2000-04-14 nr. 31. Gjennom å registrere dine opplysninger på nettsiden, samtykker du i at Budjet får benytte opplysningene til de oppgitte formål.

Med personopplysninger menes all informasjon om en person som blir lagret i en eller annen form. Dette omfatter f.eks. navn, e-post- og postadresse, telefonnummer, faktura- og kontoinformasjon, samt øvrig informasjon som du oppgir om deg selv og din familie når du oppretter en profil for tjenesten "Mine sider".

Opplysningene du oppgir til Budjet på nettsiden, benyttes til administrasjon og for å kunne opprettholde en god service til våre kunder. Opplysningene benyttes bl.a. til å tilby deg etterspurte tjenester og produkter, informere om nyheter og konkurranser, sende ut tilbud og annen informasjon som vi tror du kan være interessert i. Informasjonen benyttes også til statistikk og forbedring av nettsidens innhold, og til oppdatering av våre databaser.
Budjet inngår i et konsern der TRAVELi er moderselskap. Budjet forbeholder seg retten til fritt å behandle samt overføre opplysningene innad i konsernet. Budjet forbeholder seg retten til fritt å overlate opplysningene til tredjepart ved salg eller kjøp av selskap eller rettigheter, eller dersom eTRAVELi, andre selskap i konsernet, eller rettigheter i konserten erverves av tredjepart og personopplysningene er en av de overførte rettighetene. Tredjeparter som kan komme til å motta opplysningene, vil fortrinnsvis være aktører som tilbyr liknende produkter og tjenester som Budjet.

Opplysningen kan komme til å bli delt med våre samarbeidspartnere og andre medvirkende som arbeider op oppdrag fra Budjet, f.eks. underleverandører, med det til formål å oppfylle avtalen mellom brukeren og Budjet.
Videre kan vil komme til å overlate opplysningene til en tredjepart med det til formål å oppfylle et rettslig pålegg eller dersom dette kreves i henhold til lover eller dommer.
Personopplysninger som du har oppgitt til Budjet på nettsiden og som ikke er gjelder deg selv, f.eks. informasjon om familiemedlemmer og venner, blir kun lagret til dine private formål. Dette innebærer at Budjet ikke kommer til å bruke opplysningene til å ta kontakt med berørte personer eller på noen annen måte nyttiggjøre seg av informasjonen.

Når du registrerer deg som medlem hos oss, har du rett på bonus på dine innkjøp. Bonusen er gyldig i ett år fra tidspunktet for opptjeningen (registreringsbonus er gyldig i 2 måneder fra datoen for registrering). Budjet forbeholder seg retten til å avslutte bonusprogrammet, endre vilkårene for opptjening og uttak av bonuspoeng, samt øvrige eventuelle tjenester som tilbys i forbindelse med bonusprogrammet. Dette gjelder også for allerede opptjente poeng. Endringer/opphør kan skje med umiddelbar virkning. Budjet gir nærmere informasjon om endringer/opphør på forespørsel. Vi kommer med jevne mellomrom til å sende ut e-post til de kundene som er medlemmer hos oss, med informasjon om eventuelt opptjent bonus.

Dine opptjente Bonuspoeng kan benyttes som del- eller helbetaling neste gang du bestiller hotell eller leiebil på Budjet.no.
Du må være innlogget når du bestiller for å få bonus!

Fra 27. september 2011 er følgende opptjening satser i kraft: 2,5% på flybilletter, 5% på hotell eller leiebil. Bonus opptjenes ikke på tilleggsprodukter som forsikringer, konkursbeskyttelse, spesialbagasje, servicepakker og serviceytelser.

Endringer/tillegg

Vi kan når som helst endre eller komme med tillegg til Brukerreglene uten å kunngjøre dette på forhånd. Endrede vilkår publiseres på nettsiden og gjelder for videre bruk av nettsiden.

Kontakt
Du er selv ansvarlig for å oppdatere opplysningene på nettsiden selv eller ved å kontakte Budjet. Hvis du vil oppdatere eller korrigere oppgitte opplysninger eller har spørsmål eller synspunkter vedrørende tjenesten, den informasjonen vi hente rinn, brukerreglene eller dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på adressen Marco Polo Travel AS, Postboks 1238 Vika

Header
Subject
Body
Footer